19 November 2009

ulumul quran

MAKIYYAH DAN MADANIYYAH

A. Pengertian
Makiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, walaupun bukan turun di Makah. Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah, walaupun bukan turun di Madinah.

B. Klasifikasi Ayat Dan Surat-surah Al-Quran
Ada tiga (3) pendapat tentang definisi Makiyah dan Madaniyah dikalangan ulama, yaitu :
1. Dari sudut masa
Makiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, walaupun turunnya diluar wilayah Makkah, sedangkan Madaniyah adalah ayat yang diturunkan setelah hijrah, walaupun turunnya di Makkah.
2. Dari sudut tempat turunnya ayat
Makiyah adalah ayat-ayat yang turun di kota Makkah, meskipun Nabi sudah hijrah ke Madinah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Madinah dan kota-kota lain disekitarnya.
3. Dari sudut makhattab / orang yang dituju
Ayat Makiyah adalah kitabnya tertuju kepada penduduk Makkah sedangkan Madaniyah kitabnya tertuju kepada penduduk Madaniyah.

C. Ciri-ciri Khas Ayat-ayat Makiyah Dan Madaniyah
Menurut Al-Jabari, metode untuk mengetahui ayat-ayat Makiyah dan Madaniyah, yaitu :
1. Naqli sama’I (kutipan kisah)
2. Qiyas ijtihadi

Karakteristik (cirri khas) ayat Makiyah :
1. Menyeru kepada tauhid
2. Peringatan dan ancaman dari syirik
3. Seruan kepada hari akhir dan kebangkitan manusia dari kuburnya
4. Berisi tantangan terhadap orang Arab untuk membuat sebuah surat seperti apa yang terdapat dalam Al-Quran
5. Kisah-kisah pendusta yang telah lalu
6. Jihad terhadap kaum musyrik

Karakteristik (cirri khas) Ayat Madaniyah :
1. Seruan jihad di jalan Allah
2. Penjelasan tentang jaminan hokum-hukum islam, seperti riba dll
3. Penjelasan mengenai hokum had, seperti zina, mencuri dan dll
4. Membongkar aib kaum kafir
5. Membungkam ocehan ahli kitab dan bangsa Yunani

D. Kegunaan Mempelajarinya
1. Membantu ahli tafsir dalam menafsirkan Al-Quran
2. Menghayati uslub-uslub Al-Quran dan mengambil faedahnya untuk berdakwah
3. Mempelajari perjalanan sejarah dari sela-sela ayat Al-Quran
4. Mengetahui kebenaranan yang fundamental tentang misi Al-Quran diturunkan.
5. Menurut Ibnu Taimiyah, ayat Makiyah berisi seruan tabah, sabar terhadap gangguan kaum kafir, sedang ayat Madaniyah berisi seruan jihad, sangat cocok ketika kondisi umat Islam sudah kuat.

Comments :

0 komentar to “ulumul quran”

Posting Komentar

 

Copyright © 2009 by BLOG MAS CAHYO

HEAD LINE NEWS BLOG MAS CAHYO | HOME FIKIH HADIS AL-QURAN FATWA OASE ISLAM DOWNLOAD TUTORIAL